Algemene voorwaarden

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Algemene voorwaarden en tarieven Schminken De Kindercarrousel Ede 

Algemene voorwaarden en tarieven Schminken De Kindercarrousel Ede voor de workshops staan op de pagina met meer informatie over de inhoud van de workshops vermeld. Alle afgegeven tarieven zijn inclusief de gebruikte materialen maar exclusief 21% BTW, reiskosten à € 0,35/km, opbouw/afbouwtijd, en eventuele parkeerkosten. Als bron voor de reiskostenberekening wordt Google maps gebruikt.

Offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, herinneringen en aanmaningen van Schminken De Kindercarrousel Ede.

Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per e-mail verzonden. Indien u deze liever per post ontvangt zullen wij u vanzelfsprekend tegemoet komen.

Offertes van Schminken De Kindercarrousel Ede zijn geldig tot veertien dagen na opmaakdatum.

Herinneringen en aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden.

Boeking

Schminken De Kindercarrousel Ede hanteert een startboeking vanaf 2 uur. Wilt u Schminken De Kindercarrousel Ede boeken voor een kortere tijd dan is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijk aan het tarief dat staat voor 2 uur. Zowel per e-mail, telefoon, brief als mondeling zijn geldende overeenkomsten. Bij voorkeur per e-mail. Deze zal meerdere keren per dag gecheckt worden.

Wachtkosten

Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren niet aansluitend zijn rekent De Kindercarrousel voor de tussenliggende uren wachtkosten.

Reiskosten

De reiskosten worden berekend vanaf de woning van Schminken De Kindercarrousel Ede tot aan de opgegeven locatie en terug. Reiskosten bedragen € 0,35 per gereden kilometer. Reiskosten worden berekend aan de hand van Google Maps.

Parkeerkosten

Bij betaald parkeren komen de parkeerkosten voor de opdrachtgever.

Betaling

Bedrijven:  Schminken De Kindercarrousel Ede ontvangt 2 weken voor aanvang van de opdracht een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag van de opdracht op rekening van De Kindercarrousel. Wanneer de rekening te laat betaald wordt dan ontvangt u een herinnering na een maand. Na de 2e herinnering wordt de rekening verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Bij een aanmaning wordt de rekening verhoogd met 10%. Wanneer de rekening na de aanmaning nog niet betaald, dan zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

Particulieren: Het verschuldigde bedrag wordt direct na afloop van de werkzaamheden contant aan De Kindercarrousel betaald.

Toeslagen:

Voor opdrachten op zondagen wordt een toeslag van 25% op uurtarief berekend. Ook wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 en 8.00 uur geldt deze toeslag. Op nationale feestdagen geldt een toeslag van 50% op de normale prijzen.

Annulering

Voor opdrachten waar geen aanbetaling voor gedaan is geldt het volgende:

Opdrachten kunnen uiteraard worden geannuleerd om wat voor reden dan ook.

Gebeurt dit:

  • Langer dan een maand voor de geboekte datum dan is de annulering kosteloos
  • Binnen 2 weken tot 24 uur voor de geboekte datum rekent De Kindercarrousel 75% van de  rekeningskosten.
  •  Minder dan 24 uur voor de geboekte datum rekent De Kindercarrousel 100% van de rekeningskosten.
  • De Kindercarrousel behoudt zich het recht om een opdracht te annuleren in geval van bv onterechte behandeling, ziekte of een overlijden van een familielid of dierbare. Bij een annulering zal de opdrachtgever telefonisch op de hoogte gebracht worden hiervan. De Kindercarrousel zal, indien gewenst, proberen voor vervanging te zorgen, op basis van beschikbaarheid van andere schminkers.

Locatie opdrachtgever en werkomstandigheden voor de schminker

De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht, de mogelijkheid tot het verversen van water, en wanneer er buiten geschminkt wordt, een overkapping bij regen. Tevens zorgt de opdrachtgever voor een tafel en 2 stoelen, indien er ook glittertattoo’s besteld zijn 2 tafels en 4 stoelen.

De Kindercarrousel komt ongeveer een kwartier van te voren om zich voor te bereiden op de opdracht en spullen hiervoor klaar te zetten.

Na iedere twee uur dat geschminkt wordt heeft De Kindercarrousel het recht op een kwartier pauze.

Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wachtrij met kinderen, bepaalt De Kindercarrousel welk kindje het laatste kindje is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.

Toezicht tijdens schminken

Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.
De Kindercarrousel is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

Aansprakelijkheid

De Kindercarrousel erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of personen direct of indirect. Alle door De Kindercarrousel gebruikte materialen zijn bijzonder huidvriendelijk, onschadelijk en getest. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de huid wat gevoelig zou kunnen reageren. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd met anti-bacteriële zeep. De schmink is eenvoudig te verwijderen met water en zeep. (tip: begin met koud water en gebruik eventueel billendoekjes) Het is mogelijk dat er een lichte kleurzweem achterblijft, deze trekt vanzelf weer weg of kan met een beetje babyolie op een doek of watje verder worden verwijderd.

De Kindercarrousel behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld het hebben van een koortslip, wondjes o.i.d. niet te schminken. Dit met het oog op de hygiëne.

Foto’s op de website en copyright

Schminken De Kindercarrousel Ede vraagt altijd aan de ouders, verzorgers of de volwassene waarmee het kind gekomen is, toestemming om een foto te mogen maken en deze op de website te plaatsen. Uiteraard worden er geen persoonlijke gegevens bijgezet. Op deze manier kan Schminken De Kindercarrousel Ede laten zien wat zij in huis heeft en andere opdrachtgevers enthousiast maken.

Desgewenst maakt Schminken De Kindercarrousel Ede foto’s van de geschminkte kinderen en volwassenen. Deze foto’s worden binnen 3 dagen per e-mail (gratis) verzonden aan de opdrachtgever.

Het is verboden om fotomaterialen, teksten of ander materiaal van Schminken De Kindercarrousel Ede over te nemen voor eigen gebruik. Een uitzondering wordt gemaakt voor de ouders/verzorgers van het kind waarvan een foto gemaakt is.

Algemene voorwaarden opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht zich in zijn overeenkomst met Schminken De Kindercarrousel Ede afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden.
[/av_textblock]